Behandelkamer DenisWachtkamer Fysiotheerapeutisch Instituut NijmegenBehandelkamer NennyDeur voor de wachtkamer

BigMove

Het BigMove GGZ-programma is een vernieuwend behandelprogramma waarmee u in zes maanden uw eigen kracht kunt (her)ontdekken en grip kunt krijgen op uw gezondheid.

U gaat in groepsverband gecombineerd met individuele sessies aan de slag met alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Niet alleen om uw klachten te verminderen, maar vooral om u beter te gaan voelen, zodat u weer kunt doen wat u graag wilt.

Mensen die het BigMove programma hebben gedaan zitten beter in hun vel, voelen zich fitter en hebben meer sociale contacten

Het programma start 26-1-'17 en ziet er als volgt uit:

- U begint met een intakegesprek met onze psycholoog om

goed beeld van uw functioneren te krijgen.

- Wekelijks komt u in een groep bij elkaar en wordt u

begeleid door twee fysiotherapeuten. Bewegen, nieuwe

ervaringen opdoen en plezier hebben staan hierbij centraal.

- Tussendoor krijgt u tien sessies bij de psycholoog en vijf

keer een gesprek met een van de fysiotherapeuten. In deze

persoonlijke gesprekken; wordt u gecoacht bij het werken

aan uw persoonlijke doelen.

- Uw huisarts kijkt van tevoren of BigMove bij u past en houdt

samen met u de voortgang in de gaten.

- Na deze zes maanden helpen wij u bij het vinden van een

vervolgactiviteit die bij u past.

Voor wie?

U komt in aanmerking als u psychische of lichamelijke klachten hebt of een combinatie hiervan. Belangrijk is dat u zich door deze klachten geremd voelt en dat u gemotiveerd bent om hier verandering in aan te brengen.

Veel voorkomende klachten zijn: depressie, angst, somberheid, eenzaamheid, maar ook suikerziekte, chronische pijn, lichamelijk onverklaarde klachten, slapeloosheid, overgewicht en hart- en vaatziekten.

Als u zich hierin herkent is BigMove wellicht iets voor u.

Verwijzing.

Deelname aan BigMove kan alleen met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Eventueel kunnen wij uw arts informeren over het programma.

Vergoeding.

Het BigMove GGZ-programma wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die betaald wordt vanuit de basisverzekering geldt wel een eigen risico van 385 euro.

Ons team bestaat uit:

Jacobine Suijker, GZ-psycholoog en psychotherapeut

Marjon Verheul, GZ-psycholoog

Simone van Leipsig, GZ-psycholoog

Esther Goossens, psychosomatisch fysiotherapeut

Jeroen Gijselhart, fysiotherapeut en haptotherapeut