Folder HaptonomieFolder Haptonomische Ouder-KindbegeleidingDeur voor de wachtkamerFolder Manuele Therapie, KISS-syndroomFolder Fysiotherapie in de Thuiszorg

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie richt zich op het verminderen van oedeem en het activeren van de functie van het lymfesysteem.

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in het weefsel, ontstaan door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Dit kan veroorzaakt zijn door een in aanleg niet goed functionerend lymfe- of bloedvatstelsel of door een afwijking van vetcellen in het weefsel. In dit geval spreken we van een primair oedeem. 
Ook een beschadiging van het lymfestelsel, bijvoorbeeld na (oncologische) chirurgie, bestraling of brandwonden kan oedeem tot gevolg hebben. Dit heet secundair oedeem.

Klachten die kunnen ontstaan bij oedeem zijn bijvoorbeeld:
-  vermoeid en zwaar gevoel
-  zwelling, al dan niet met pijn
-  geleidelijke toename van spanning in de huid
-  beperkingen in het bewegen

Men onderscheidt drie soorten oedeem:
Lymfoedeem
ontstaat doordat het lymfestelsel niet goed functioneert. Het lymfestelsel is een circulatiesysteem met alleen een afvoerende functie. Bij lymfoedeem kan de transportcapaciteit  verminderd zijn, maar het kan ook ontstaan doordat er zoveel vocht in het weefsel zit dat dit via de lymfevaatjes weer terug in het weefsel stroomt.

Veneus oedeem

wordt veroorzaakt door een slecht werkend vaatstelsel door bijvoorbeeld spataderen, chronische hoge bloeddruk of hart- of nierfalen. Wanneer een veneus oedeem langer bestaat kan het een lymfoedeem worden. Veneus oedeem is te herkennen aan zwelling rondom de enkels in de loop van de dag

Lipoedeem
treedt op als gevolg van een ophoping van vet en vocht in het weefsel. Door de aanwezigheid van vet is de afvoer van het vocht door het lymfestelsel niet optimaal. Lipoedeem is herkenbaar aan zwelling van armen en benen waarbij de handen en de voeten slank blijven.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Tijdens de eerste sessie vindt er een intakegesprek plaats en wordt er een behandelplan opgesteld.
De therapie die daarop volgt is een combinatie van verschillende behandelmethoden:
1. Voorlichting
2. Manuele lymfedrainage, een massagetechniek gericht op stimulering van de
    afvoer van lymfevocht.   
3. Oefentherapie
4. Ademtherapie
5. Lymfetaping
6. Compressietherapie (b.v. bandages)
7. Aanleren van zelfmanagement

Door onze haptonomische benadering is er naast aandacht voor de technische kant van het probleem ook ruimte voor het emotionele aspect. De aanraking is niet alleen gericht op bestrijding van het oedeem, maar ook op de acceptatie van het betreffende gebied. Dit kan een waatdevolle toevoeging zijn na bijvoorbeeld oncologische chirurgie.

Een behandeling duurt 45 minuten.

Vergoeding
Wanneer er sprake is van chronisch oedeem worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, daarna vanuit de basisverzekering.
In alle andere gevallen vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.
Een verwijzing van de huisarts is alleen nodig bij chronisch oedeem.

Tot Slot
Wij maken deel uit van MammaNet Nijmegen.