De gang van Fysiotherapeutisch Centrum NijmegenFolder Fysiotherapie in de ThuiszorgFolder Manuele Therapie, KISS-syndroom

Reguliere fysiotherapie

 

Bewegen, we doen het allemaal en we doen het dagelijks. We bewegen onze nek, rug en ledematen. Maar ook onze longen, onze bloed- en lymfevaten en zelfs onze organen bewegen. Bewegen is leven en het is de gewoonste zaak van de wereld. Totdat er iets mis is en we problemen hebben met bepaalde bewegingen of houdingen, waardoor we sommige bewegingen niet meer kunnen uitvoeren of pijn hebben bij het bewegen.

In die gevallen is er de fysiotherapeut. Hij/zij is gespecialiseerd in het behandelen van alle klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en ook in het behandelen van ademhalingsklachten en klachten aan het circulatieapparaat.

In onze praktijk werken 7 fysiotherapeuten die allemaal ruime ervaring hebben. Zij behandelen zowel in de praktijk als aan huis.

Wanneer u in behandeling komt zullen wij eerst een intake-gesprek houden en een onderzoek doen. Daarna maken wij in overleg met u een behandelplan.

In de behandelingen spelen oefentherapie en massage een belangrijke rol. Daarnaast maken wij gebruik van medical taping en in geringe mate van fysiotechniek.

Wij zijn direct toegankelijk, u heeft dus geen verwijzing van de huisarts nodig om bij ons in behandeling te komen. Omdat wij de huisarts als de centrale behandelaar zien zullen we hem/haar op de hoogte brengen van uw bezoek aan onze praktijk, tenzij u daar bezwaar tegen hebt.


Bij welke klachten en problemen?
          spier- en gewrichtsklachten
          houdingsklachten
          hoofdpijn
          circulatieklachten
          ademhalingsproblematiek


Praktische informatie
Tijdens de eerste sessie vindt een intake-gesprek plaats en wordt een behandelplan opgesteld.
 
Een behandeling duurt 25 minuten.         


Vergoeding
Alle therapeuten staan ingeschreven in het Centrale Kwalitietsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).
We hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Dit maakt het mogelijk om de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed te krijgen.