Haptotherapie

Haptotherapie is een zelfstandige therapie, gebaseerd op de haptonomie. Deze therapie wordt gegeven bij problemen van existentiële aard. Zij legt bloot hoe iemands gevoelsleven zich heeft ontwikkeld en geeft inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. Door meer contact met de eigen gevoelens kan men beter ervaren wat de ander of de omgeving teweegbrengt.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van patronen, voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten.

De therapie is gericht op de eigen vermogens van de cliënt, zijn ontwikkeling en mogelijkheden. Het heeft als doel dat de mens zich (weer) positief kan verbinden met zichzelf en zijn omgeving en daarnaar kan handelen. Dat leidt veelal weer tot een beter kunnen omgaan met zichzelf, de omgeving en situaties, en afname van klachten en problemen.

Voor wie en bij welke klachten

Haptotherapie kan zowel aan kinderen als aan volwassenen gegeven worden bij:

  • stress- en spanningsklachten
  • overbelasting, burn-out
  • chronische (onverklaarde) klachten
  • emotionele blokkade
  • verwerkingsproblemen
  • onzekerheid, negatief zelfbeeld
  • eetstoornissen
  • incest- en geweldsproblematiek

De behandeling

Tijdens de eerste sessie vindt een intakegesprek plaats.
In de behandelingen die volgen begeleiden wij mensen door middel van aanraking en oefeningen om hun eigen kracht weer te vinden, zodat je stevig kunt gaan staan en het vertrouwen in jezelf kunt gaan voelen.
Van hieruit kan er weer ruimte ontstaan om je unieke mogelijkheden optimaal in te zetten.

Duur van een behandeling: 50 minuten.

Vergoeding

Haptotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, alternatieve geneeswijzen of (voor VGZ-verzekerden) alternatieve beweegzorg. Meer informatie hierover vind je hier op de website van de VVH.

Klachten

Bij klachten vragen wij je deze aan ons kenbaar te maken. Daarnaast kun je je richten tot de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Cliënten van GZ-Haptotherapeuten kunnen met eventuele klachten terecht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie van de VVH.

Praktische informatie

U kunt rechtstreeks bij ons terecht, met én zonder verwijzing van uw arts. De eerste afspraak is een intakegesprek. Indien nodig overlegt hij met uw huisarts of andere verwijzer.

Aanbod

Kinder Haptotherapie

Relatie Problemen

Arbeids Reïntegratie

Zwangerschap

Cursus Puur Contact

Kinder Haptotherapie

Relatie Problemen

Arbeids Reïntegratie

Zwangerschap

Cursus Puur Contact