Haptonomische arbeidsreïntegratie

Als je niet adequaat omgaat met vermoeidheid, pijn en stress leidt dit vaak tot een negatieve spiraal waar je alleen moeilijk meer uitkomt.

Met name onder druk, zoals in werksituaties raken veel mensen het contact met hun lichaam en daarmee met zichzelf kwijt. Dit kan leiden tot vermoeidheid, gevoelens van onvrede, verstoorde (werk)relaties en het ontstaan dan wel verergeren van lichamelijke of psychische klachten.

Haptotherapie bij arbeidsgerelateerde problemen is erop gericht om de balans tussen doen, denken en voelen te herstellen. Het contact met het lichaam weer te ervaren en de signalen die het geeft te leren herkennen en respecteren. Dit noemen we het  “interne kompas”. Onderliggende patronen kunnen hierbij aan het licht komen. Onbewuste patronen die je gezondheid en maar ook je prestaties niet ten goede komen.

Wanneer je je meer bewust bent van die patronen kan je ze sneller gaan herkennen en veranderen.  Er komt een verandering op gang waarbij je weer gaat luisteren naar je interne kompas, waardoor je ook onder druk vanuit vitaliteit en binnen je grenzen kunt presteren.

Grenzen zijn nodig om ruimte te creëren en je op een nieuwe manier (of juist weer zoals voorheen) te verbinden met je werksituatie en je werk (of ander werk) weer een welkome uitdaging wordt.

Het gaat er in therapie nooit om dat je iemand anders wordt, maar wel dat je steeds meer jezelf kunt zijn. En dat je mee kan bewegen op het leven zoals het zich aandient, waarin je niet altijd te kiezen hebt.

Voor wie en bij welke klachten

• Stress- en spanningsklachten
• Burn-out.  (ook het voorkomen van)
• Overbelasting, vermoeidheid.
• Chronische klachten, pijn.
• Moeite met het voelen en stellen van grenzen.
• Emotionele blokkade.
• Verwerkingsproblemen.
• Onzekerheid, negatief zelfbeeld.

De behandeling

Tijdens de eerste sessie vindt een intakegesprek plaats. In de behandelingen die volgen begeleiden wij mensen door middel van aanraking en oefeningen om hun eigen kracht weer te vinden, zodat je stevig kunt gaan staan en het vertrouwen in jezelf kunt gaan voelen. Van hieruit kan er weer ruimte ontstaan om je unieke mogelijkheden optimaal in te zetten.

Samen kijken we en maken we naast de Haptotherapie een geheel plan. Er zijn namelijk ook een aantal wat meer voor de hand liggende aandachtspunten zoals voldoende bewegen, een goede werkplek / werkhouding en omgaan met stress en werkdruk waar naar gekeken moet worden.

Vergoeding

Haptotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, alternatieve geneeswijzen of (voor VGZ-verzekerden) beweegzorg.

Het is echter ook mogelijk dat de werkgever (een deel van) de kosten betaald. Wij kunnen als u dat wenst voor u  contact opnemen met uw werkgever en een offerte maken.

Praktische informatie

U kunt rechtstreeks bij ons terecht, met én zonder verwijzing van uw arts. De eerste afspraak is een intakegesprek. Daarin inventariseren we de problematiek en maken we een behandelplan. Indien nodig overlegt hij hierbij met uw bedrijfsarts of medisch specialist.

Kinder Haptotherapie

Relatieproblemen

Zwangerschap

Cursus Puur Contact