Psychosomantiek

In de psychosomatische fysiotherapie of fysiotherapie op haptonomische basis staat de hele mens centraal. Mensen die klachten hebben door spanning of stress of die last hebben van onverklaarbare klachten hebben baat bij deze therapievorm.

Net als mensen met verschijnselen van burn-out, chronische pijn en vermoeidheid.
Bepaalde levensomstandigheden of ingrijpende gebeurtenissen kunnen de balans tussen belasting en belastbaarheid van uw lichaam verstoren. De psychosomatisch en de haptonomisch geschoolde fysiotherapeuten kunnen u helpen bij het verminderen van de klachten die hiermee samenhangen.

De fysiotherapeut begeleidt u op haptonomische basis: hij of zij begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. U leert de klachten en signalen van uw lichaam te begrijpen, leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. Lichaamsbewustwording is daarbij heel belangrijk. Samen gaat u aan de slag met het veranderen van de factoren die de klacht in stand houden. U leert ontspanningsvaardigheden toe te passen, ademhaling of adempatroon te verbeteren, uw algehele belastbaarheid te verhogen en lichamelijke en psychische grenzen aan te voelen en te respecteren.

De psychosomatische fysiotherapeut neemt de lichamelijke klacht als aangrijpingspunt, maar kijkt ook naar u als geheel persoon en naar uw leefomgeving. Daardoor is – met uw toestemming – soms samenwerking nodig met andere deskundigen, bijvoorbeeld met de verwijzend arts of een psycholoog. Wij stemmen onze activiteiten op elkaar af, zodat u zo goed en snel als mogelijk weer in balans komt!

Verschillende invalshoek

De psychosomatische fysiotherapie  en de fysiotherapie op haptonomische basis hebben een eigen invalshoek bij de behandeling van een klacht. Bij fysiotherapie op haptonomische basis staan het lichaamsbewustzijn, het emotioneel welbevinden, het gevoel en het interne kompas centraal.
Bij de psychosomatische fysiotherapie ligt het accent op het inzicht krijgen en in het aanleren van vaardigheden. Dit maakt dat psychosomatische therapie meer aansluit bij mensen die aanvankelijk wat rationeler in het leven staan.

Fysiotherapie thuis

Manuele Therapie

Oedeem Therapie

60 en Bewegen