Oedeemtherapie

Oedeemtherapie richt zich op het verminderen van oedeem en het activeren van het lymfesysteem. Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in het weefsel, ontstaan door een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Het systeem kan in aanleg niet goed zijn (primair oedeem), of het systeem is beschadigd door bijvoorbeeld chirurgie, bestraling of brandwonden (secundair oedeem).

De klachten die ontstaan door oedeem zijn:

• vermoeid en zwaar gevoel.
• zwelling, al dan niet pijnlijk.
• geleidelijke toename van spanning op de huid.
• beperkingen in bewegen.

De behandeling

Tijdens de eerste sessie vindt er een intake gesprek plaats en wordt er een behandelplan opgesteld. De therapie die daar op volgt is een combinatie van verschillende behandelmethodes zoals: Voorlichting, manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademtherapie, lymfetaping, compressietherapie (bandageren) en aanleren van zelfmanagement.

Door de haptonomische benadering is er ook aandacht voor de emotionele kant van de problematiek. De aanraking is niet alleen gericht op bestrijding van het oedeem, maar ook op acceptatie van het betreffende gebied.

Praktische informatie

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een chronische indicatie wordt deze na 20 keer betaald vanuit de basisverzekering. Je dient dan wel rekening te houden met het eigen risico.

Psychosomatiek

Fysiotherapie Thuis

Manuele Therapie

60 en Bewegen