Manuele Therapie

Manuele therapie richt zich op de bewegelijkheid van gewrichten, spieren en zenuwen. Denk hierbij aan acute of aanhoudende gewrichtsklachten. De manueeltherapeut maakt naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek gebruik van specifieke mobiliserende technieken. Aangezien manuele therapie snel resultaat geeft, vaak al na 2 of 3 behandelingen, is dit geen langdurige behandelvorm.

De manuele therapie is meestal geen op zich staande behandelvorm. Om te voorkomen dat de structuren weer vast komen te zitten wordt er ook gekeken naar de invloed van houding, stabiliteit of stress op de klacht. Als er een relatie vastgesteld wordt tussen deze invloed en de klacht dan worden er adviezen of oefeningen gegeven om een herhaling van klachten te voorkomen.

Klachten, waarbij manuele therapie een zinvolle toevoeging aan fysiotherapie is, zijn onder ander: sommige vormen van hoofdpijn, nekklachten, rugklachten,  schouderklachten, tenniselleboog,  polsklachten, enkelklachten en vage uitstralingsklachten.

Over het algemeen is manuele therapie niet pijnlijk, wel kan er na de behandeling een reactie van spierpijn of extra vermoeidheid optreden. Deze reacties zijn tijdelijk.

Praktische informatie

Manuele therapie is een verbijzondering van de fysiotherapie en wordt op dezelfde manier als fysiotherapie vergoed: vanuit de aanvullende verzekering.

Psychosomatiek

Fysiotherapie Thuis

Oedeem Therapie

60 en Bewegen