Fysiotherapie thuis

De fysiotherapeut aan huis richt zich op het behoud van zelfstandigheid van de kwetsbare mensen met problemen in de thuissituatie, samen met de mantelzorger.

Fysiotherapie aan huis heeft als doel om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn of haar eigen leefomgeving te laten functioneren. Daarbij richt de therapie zich op behoud van zelfstandigheid, valpreventie en verbetering van kwaliteit van leven.

Zorgvernieuwend

Fysiotherapie in de thuiszorg is een zorgvernieuwend initiatief in de fysiotherapie en richt zich op de ‘kwetsbare’ mensen met problemen in de thuissituatie, zoals ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mensen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuis- of revalidatieopname.

De fysiotherapeut in de thuiszorg geeft naast zorg aan de patiënt ook  ondersteuning aan de mantelzorger.

Dankzij de mantelzorgers kunnen kwetsbare mensen langer zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Daarom zijn mantelzorgers voor de fysiotherapeut een belangrijke gesprekspartner. Hoe beter de samenwerking tussen mantelzorgers en fysiotherapeut, hoe meer kans op herstel en behoud van kwaliteit van leven van de patiënt.

Wat kan de fysiotherapeut in de thuiszorg doen?

• Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, advies bij
aanschaf van hulpmiddelen
• Reactivering bij inactiviteit, slechte conditie of spierverzwakking
• Balanstraining
• Houdingsadviezen, advies bij transfers, pijnbestrijding, oedeembehandeling, hulp bij ademhalingsproblematiek, bevorderen van ontspanning.
• Ondersteunen en verbeteren van zelfredzaamheid.
• Advies aan hulpverleners over transfers, verzorging en hulpmiddelen
• Mantelzorgondersteuning.

Praktisch:

De behandeling vindt bij de patiënt thuis plaats. Tijdens de eerste sessie vindt een intakegesprek plaats en wordt samen met de patiënt en evt. mantelzorger een behandelplan opgezet.

Psychosomatiek

Manuele Therapie

Oedeem Therapie

60 en Bewegen